Malina - Informatyka i wędkarstwo

Wyszukiwanie informacji metodą list prostych

Budowa klasycznej metody list prostych wygląda jak baza danych każdego początkującego (choć nie tylko) programisty. Obiekty umieszczane są w bazie w trakcie ich napływania. Usunięcie, to po prostu wykasowanie obiektu z bazy. Zmiana w opisie obiektu polega na znalezieniu obiektu i zmiany jego cechy na inną. Samo wyszukanie polega na przeglądnięciu wszystkich elementów i porównywanie ich z deskryptorami pytania (np. czy dany element jest opisany deskryptorem {wzrost, wysoki}? Nie? No to szukam dalej). Przy pytaniach szczegółowych porównujemy każdy element ze wszystkimi deskryptorami z pytania. Metoda klasyczna list prostych jest praktycznie jedyną metodą w której nie muszą być adresowane (indeksowane) jej elementy. Podczas programowania jednak automatycznie wprowadza się różnego rodzaju adresowanie. Klasyczna metoda list prostych nie uczy więc niczego ponad to, co każdy i tak już wiedział.

Szukanie odpowiedzi polega na znalezieniu słów najbardziej podobnych do zadanych w pytaniu. W interpretacji pytania wykorzystywana jest algebra Boole`a. Przykładowe pytania:

Metoda list prostych

W modelu wektorowy indekser tłumaczy pytanie do postaci P =(0.7, 0.2,="0.2," 0,="0," 0.5,="0.5," 0,="0," 0="0"). W procesie wyszukiwania biorą udział tylko te pola, które zawierają jakieś wartości. Wyszukanie polega na znalezieniu możliwie małego kąta między wektorami osadzonymi w przestrzeni wielowymiarowej.
Dane są dwa wektory.

Metoda list prostych

Obliczanie odległości metodą kosinusa.

Metoda list prostych

Odległość między dwoma punktami.

Metoda list prostych

Model oparty na zbiorach przybliżonych opisany jest zależnością metoda list prostych gdzie SI system informacyjny, U zbiór obiektów lub dokumentów, A zbiór atrybutów opisujących dany obiekt, V wartości atrybutów, z wektor opisujący zależność zbioru danych i atrybutów. Pytanie w takim modelu ma postać atomu pozytywnego P = (a, v) lub negatywnego P = Ø(a, v).

Przykłady pytań i odpowiedzi.

Metoda list prostych

informatyka wydrukuj do góry