Malina - Informatyka i wędkarstwo

Program Delphi. Sieci neuronowe i sieć Kohonena

Sztuczna inteligencja. Program uczy sieć i rozpoznaje symbole.

SZTUCZNA INTELIGENCJA - SIECI NEURONOWE I SIEĆ KOHONENA

Sztuczna inteligencja zajmuje się ogólnymi metodami poszukiwania rozwiązań w złożonych warunkach. Jest to dziedzina informatyki dotycząca metod i technik wnioskowania symbolicznego przez komputer oraz symbolicznej reprezentacji wiedzy stosowanej podczas takiego wnioskowania, gdzie reprezentacja wiedzy oznacza ogólny formalizm zapisywania, gromadzenia i przechowywania dowolnego fragmentu wiedzy (niezależny od rozpatrywanej informacji).

Według Minsky: sztuczna inteligencja jest nauką o maszynach realizujących zadania, które wymagają inteligencji wtedy, gdy są wykonywane przez człowieka.

Według Feigenbauma: sztuczna inteligencja stanowi dziedzinę informatyki dotyczącą metod i technik wnioskowania symbolicznego przez komputer oraz symbolicznej reprezentacji wiedzy stosowanej podczas takiego wnioskowania.

Obszary sztucznej inteligencji:

 • Systemy ekspertowe
 • Systemy samouczące się
 • Sieci neuronowe
 • Algorytmy genetyczne
 • Programowanie logiczne

Problemy rozwiązywane za pomocą sztucznej inteligencji:

 • Rozwiązywanie problemów i strategie przeszukiwań
 • Teoria gier
 • Automatyczne dowodzenie twierdzeń
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Systemy ekspertowe
 • Robotyka
 • Procesy percepcji (wizja, słuch, dotyk)
 • Uczenie się maszyn
 • Wyszukiwanie informacji (inteligentne bazy danych)
 • Programowanie automatyczne
Okres Kluczowe osiągnięcia
Lata przed II wojną światową. Lata powojenne 1945-1954 Logika formalna, psychologia poznawcza, powstanie komputerów, rozwój cybernetyki
Rozpoczęcie badań w dziedzinie sztucznej inteligencji 1955-1960 Rozwój komputerów, Lisp, sformułowanie programu ogólnego rozwiązywania problemów
Badania e dziedzinie rozwiązywania problemów 1961-1970 Heurystyki, robotyka, programy do gry w szachy
Systemy oparte na bazach wiedzy 1971-1980 MYCIN, HEARSAY II, MACSYMA, EMYCIN, Prolog
Po 1981 liczne zastosowania praktyczne PROSPECTOR, nie zrealizowany japoński projekt piątej generacji, powstanie wielu firm zajmujących się zastosowaniem sztucznej inteligencji

Zastosowanie sieci neuronowej rozwija się w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, są prowadzone badania nad rozwojem modeli symulacyjnych tworzonych na zwykłych platformach komputerowych. Umożliwia to badanie zachowania się sieci neuronowych bez ich implementacji sprzętowej. W wielu przypadkach stosuje się tylko możliwości samego algorytmu sieci neuronowej bez korzystania z ich współbieżnego charakteru pracy, który pozwala przyspieszyć proces obliczeń. Drugi kierunek rozwoju wiąże się bezpośrednio z zastosowaniem sprzętu komputerowego wraz z architekturą sieci neuronowych. Ma to miejsce zwłaszcza w układach sterowania w czasie rzeczywistym, gdzie zdolność do przetwarzania równoległego jest najlepiej spożytkowana. Sieci neuronowe w postaci sprzętowej są wykonywane jako układy optoelektroniczne, cyfrowe lub specjalizowane układy VLSI.

Sieć Kohonena cz. 1 Sieć Kohonena cz. 2 informatyka wydrukuj do góry