Malina - Informatyka i wędkarstwo

Projekt sieci lokalnej LAN

Przeznaczenie sieci lokalnej

Projektowana sieć lokalna przeznaczona jest dla przedsiębiorstwa „Haczyk”. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją na skalą masową szerokiego asortymentu uchwytów wykorzystywanych w budownictwie i wykańczaniu wnętrz.

Cel sieci lokalnej

Utrzymanie się na rynku w czołowej grupie producentów wymaga od przedsiębiorców wykorzystywania współczesnych technik szybkiego pozyskiwania, przekazywania i analizy informacji. Wychodząc naprzeciw wymogom przedsiębiorstwo „Haczyk” postanowiło halę produkcyjną oraz całą administrację połączyć lokalną siecią komputerową. Zapewnić swoim pracownikom łączność między sobą. Połączenie ze światem zewnętrznym w początkowej fazie użytkowania sieci ma być ograniczone do kilku kluczowych stanowisk. Stanowiska z dostępem do Internetu zostaną wyznaczone przez dyrekcje firmy. W projekcie należy przewidzieć możliwość podłączenia wszystkich komputerów do sieci zewnętrznej.

Założenia do projektu sieci lokalnej

Przedsiębiorstwo znajduje się w miejscowości Kotwiczka i zajmuje dwa obiekty. Jeden dwupiętrowy budynek administracji, który obejmuje:

 1. Parter - rysunek „Plan parter” str. 5 projektu
  1. Dział sprzedaży krajowej i zagranicznej, gdzie znajdują się 24 stanowiska komputerowe dodatkowo należy zainstalować 4 gniazda rezerwowe. Łącznie 28 stanowisk.
  2. Pomieszczenie informatyków posiada 6 stanowisk komputerowych i 2 gniazda rezerwowe. Łącznie 8 stanowisk.
  3. Dział zaopatrzenia posiada 12 stanowisk komputerowych oraz 2 gniazda rezerwowe. Łącznie 14 stanowisk.
  Parter budynku administracji wymaga zainstalowania 42 gniazd do podłączenia komputerów oraz 8 gniazd rezerwowych. Łącznie na parterze należy zainstalować 50 gniazd.
 2. Pierwsze piętro - rysunek „Plan I piętro” str. 6 projektu
  1. Dział konstrukcji i technologii, posiada 12 stanowisk komputerowych. Dodatkowo należy zainstalować 4 gniazda rezerwowe. Łącznie 16 gniazd.
  2. Pomieszczenie informatyków – serwery, posiada 4 stanowiska komputerowe oraz 2 rezerwowe gniazda. Łącznie 6 stanowisk.
  3. Pomieszczenie dyrektora, 3 stanowiska komputerowe i 1 rezerwowe. Łącznie 4 gniazda.
  4. Pomieszczenie prezesa, 3 stanowiska komputerowe i 1 rezerwowe. Łącznie 4 gniazda.
  Pierwsze piętro budynku wymaga zainstalowania 22 gniazd do podłączenia komputerów oraz 8 gniazd rezerwowych. Łącznie na pierwszym piętrze należy zainstalować 30 gniazd.
 3. Drugie piętro - rysunek „Plan II piętro” str. 7 projektu
  1. Dział kadr, wymaga zainstalowania 6 stanowisk komputerowych oraz 2 gniazd rezerwowych. Łącznie 8 gniazd.
  2. Dział rachunkowości posiada 6 stanowisk komputerowych oraz 2 gniazda rezerwowe. Łącznie 8 gniazd.
  3. Pomieszczenie gospodarcze, obecnie nie wykorzystywane w dalszych planach zarząd przedsiębiorstwa przewiduje wykorzystanie pomieszczenia pod stanowiska komputerowe. Należy zainstalować 8 gniazd rezerwowych.
  4. Pomieszczenie dla przedstawicieli związków zawodowych. Obecnie 4 stanowiska komputerowe. Dodatkowo należy zainstalować 8 gniazd rezerwowych. Łącznie 12 gniazd.
  5. Dział techniczny, posiada 8 stanowiska komputerowe. Dodatkowo należy zainstalować 4 gniazda rezerwowe. Łącznie 12 gniazd.
  Drugie piętro budynku wymaga zainstalowania 24 gniazd do podłączenia komputerów oraz 24 gniazda rezerwowe. Łącznie 48 gniazd.

Drugim obiektem zajmowanym przez przedsiębiorstwo jest hala produkcyjna, rysunek „Plan produkcja” str. 8 projektu, która obejmuje:

 1. Magazyn surowców i biuro, gdzie należy zainstalować 4 stanowiska komputerowe oraz 2 gniazda rezerwowe. Łącznie 6 gniazd.
 2. Magazyn wyrobów i biuro, posiada 4 stanowiska komputerowe oraz należy zainstalować 2 gniazda rezerwowe. Łącznie 6 gniazd.
 3. Biuro kierownika produkcji posiada 2 stanowiska komputerowe. Zainstalować 1 gniazdo rezerwowe. Łącznie 3 gniazda.
 4. Pomieszczenie średniego dozoru technicznego, 2 stanowiska komputerowe. Zainstalować 1 gniazdo rezerwowe. Łącznie 3 gniazda.
 5. Pomieszczenie planowania posiada 8 stanowisk komputerowych. Zainstalować dodatkowo 4 gniazda rezerwowe. Łącznie 12 gniazd.
 6. Hala produkcyjna. Należy zainstalować 6 stanowisk komputerowych oraz zabezpieczyć dodatkowych 6 gniazd. Łącznie 12 gniazd.

Drugi obiekt, którym jest hala produkcyjna wymaga zainstalowania 26 stanowisk komputerowych oraz 16 gniazd dodatkowych. Łącznie 42 gniazda.

Dla całego przedsiębiorstwa należy zainstalować 114 stanowiska komputerowych, 56 gniazd rezerwowych. Łącznie 170 gniazd.

Hala produkcyjna znajduje się w odległości 2 km, w linii prostej od budynku administracji. Połączenie między oboma obiektami zapewnia łącze bezprzewodowe. Anteny umieszczone na narożnikach budynków zgodnie z rysunkiem „Plan rozmieszczenie budynków” str. 8 projektu, znajdują się w polu bezpośredniego widzenia.

Tabela stanowisk komputerowych

Budynek Dział Liczba stanowisk Rezerwa Łącznie
Parter Sprzedaż 24 4 28
Parter Informatyk 6 2 8
Parter Zaopatrzenie 12 2 14
Pierwsze piętro Konstrukcja 12 4 16
Pierwsze piętro Informatyk 4 2 6
Pierwsze piętro Dyrektor 3 1 4
Pierwsze piętro Prezes 3 1 4
Drugie piętro Kadry 6 2 8
Drugie piętro Rachuba 6 2 8
Drugie piętro Gospodarcze 0 8 8
Drugie piętro Związki 4 8 12
Drugie piętro Techniczny 8 4 12
Hala Magazyn 4 2 6
Hala Magazyn 4 2 6
Hala Kierownik 2 1 3
Hala Dozór 2 1 3
Hala Planowanie 8 4 12
Hala Produkcja 6 6 12
Łącznie 114 54 170

Na potrzeby firmy należy przewidzieć około 200 adresów IP.

Sieć lokalna

Info: Na stronie przedstawiony jest fragment projektu sieci lokalnej... Całość jest do wglądu.

informatyka wydrukuj do góry