Malina - Informatyka i wędkarstwo

Projekt sieci rozległej WAN

Wstęp

Firma prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju. W ofercie swojej posiada szeroki asortyment produktów wytwarzanych w kraju i zagranicą. Mając na względzie interes swoich klientów musi posiadać szybką i sprawną łączność między pracownikami firmy jak również z klientami. Celem projektu jest opracowanie rozległej sieci komputerowej.

Lokalizacja oddziałów firmy.

Szeroka gama oferowanych produktów oraz znaczna liczba zatrudnionych pracowników wymaga odpowiedniego zorganizowania firmy. Łącznie przedsiębiorstwo zorganizowane jest w 6 oddziałów na terenie kraju, które znajdują się we: Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Bydgoszczy. Funkcję centrali pełni oddział we Wrocławiu gdzie znajduje się router zewnętrzny.

Sieć rozległa

Przewidywane natężenie ruchu między oddziałami.

Zakładamy, że każdy pracownik w ciągu jednego dnia pracy wysyła i odbiera 20 maili, każdy średniej wielkości około 0,5MB. Tabela przedstawia wielkości przesyłanych danych w jedną stronę.

Oddział Liczba pracowników Liczba mail/pracownika Wielkość Łączna wielkość Do innych oddziałów Internet
Wrocław 350 20 0,5MB 350MB 100MB 250MB
Kraków 250 20 0,5MB 250MB 80MB 170MB
Lublin 100 20 0,5MB 100MB 30MB 70MB
Olsztyn 50 20 0,5MB 50MB 15MB 35MB
Bydgoszcz 150 20 0,5MB 150MB 50MB 100MB
Poznań 200 20 0,5MB 200MB 60MB 140MB

Rozkład obciążenia w ciągu całego dnia pracy oddziału przyjmujemy za równomierny. Nieznaczne odchylenia od reguły nie pływają na pogorszenie komfortu pracy w poszczególnych oddziałach. W dalszych obliczeniach przyjmiemy maksymalne zapotrzebowanie na przepustowość łącz w warunkach awaryjnych, to znaczy w przypadku uszkodzenia jednego z węzłów sieci.

Podstawowe założenia

  1. Rozległa sieć łącząca poszczególne oddziały pracuje w oparciu o protokół TCP/IP.
  2. Wykorzystuje łącza dostępne u dostawców usług internetowych.
  3. Dostęp do ogólnoświatowej sieci Internet jest tylko poprzez oddział centralny we Wrocławiu.
  4. Funkcjonowanie sieci oparte o routing statyczny.

Info: Na stronie przedstawiony jest fragment projektu sieci rozległej... Całość jest do wglądu.

informatyka wydrukuj do góry